page_banner

Nyheter

För närvarande går vår inhemska vattenbruksindustri i en riktning mot specialisering och skala. Traditionella jordbrukare går med i professionella kooperativ. Med utvecklingen av marknaden har försäljning och användning av veterinärmedicinska läkemedel börjat genomgå vissa förändringar, som har börjat påverka produktionen och försäljningen av förpackningar för flaskor av veterinärmedicin.

För det första behöver flaskförpackningar för veterinärmedicin mer professionell design och utveckling. Traditionella förpackningar för veterinärmedicinflaskor är inte riktade och få tillverkare har utvecklat för marknaden för veterinärmedicinflaskor. Med förändringarna på marknaden för veterinärmedicin kräver storskalig professionell avel en målinriktad utveckling av veterinärmedicinflaskor för att anpassa sig till marknaden. För det andra förändras utvecklingen av kapaciteten hos flaskor för veterinärmedicin mot stor kapacitet. Traditionella jordbrukare har liten skala, liten mängd kultur och naturligtvis små mängder veterinärmedicin. Storskaliga jordbrukare antar dock intensiv produktion och behöver veterinärmedicinflaskor med stor kapacitet för att tillgodose deras behov.

Förpackningen för veterinärmedicinflaskor kommer att möta professionella uppfödare i framtiden och kan också arbeta hårt med aspekterna av förpackningsinformationsnätverk för att främja utvecklingen av hela veterinärmedicinska industrin.


Inläggstid: 01-01-2021